Attityden till svensk kultur

Attityden till svensk kultur

Under det senaste decenniet har röster från politiskt håll hävdat att det inte finns något specifikt svenskt.

Vi minns till exempel Mona Sahlin som i en intervju i tidningen Euroturk förklarade att svenskarna var avundsjuka på invandrarna som hade en kultur “men vad har vi? Midsommarafton och sånt töntigt,,,” Under de senaste årens politiska diskussioner har man ifrågasatt om Svenskar finns överhuvudtaget. Vi tar en titt på verkligheten, och glömmer de politiska utspelen.

Så skapades Sverige

Att man ifrågasätter svenskheten grundar sig på resonemanget att vi alla vandrat hit under historiens gång. Våra förfäder har alla kommit hit från andra platser. Detta är dock inget argument för att det inte skulle finnas någon svensk kultur. Detta gäller alla folk och länder – alla har ursprungligen spridit sig från det som en gång var “Skapelsens vagga”. Antingen finns inga folk, eller så finns alla – även det svenska folket med dess kultur

För att förstå vad som utgör ett lands kultur behöver man först och främst förstå vad som utgör ett land – och det är landets gränser. Gränser fyllde en funktion när de stakades ut. För att ett folks ekonomi ska fungera och ledargestalterna kunna förse det folk de är satta att styra med grundläggande välfärd – så avgränsar det område som utgör den areal från vilket välfärden utvinns. Gränser finns för att skapa fungerande ekonomier.

Sverige och naturtillgångarna

Ett annat syfte med nationsgränserna är att upprätthålla ett försvar mot andra folk som annars kan försöka rasera ett lands välfärd. Nationsgränser upprätthålls även för att man ska kunna idka handel mellan länderna och för att bevara de fredliga relationerna till andra avgränsade nationer och ekonomier. Det naturliga är att man utvecklar sitt specifika levnadssätt inom nationens gränser och detta är vad som skiljer en kultur från en annan.

Bra. Då har vi konstaterat att det finns ett svenskt folk och således en svensk kultur specifik för Sverige. Vad är då specifikt för den svenska kulturen? Det som främst är utmärkande för Sverige är dess naturtillgångar. Sverige ligger på berggrund vilket även inneburit att vi byggt upp en stor del av vår välfärd på gruvnäring och metaller som vi exporterat. Skog och vatten är också signifikativt för Sverige – ett land av rikt naturliv.

Traditioner

Till viss del hade Mona Sahlin rätt. Vi har midsommarafton. Men att hävda att denna tradition skulle vara töntig känns dock en aning obildat. Eftersom svenskarna varit ett folk som levt nära naturen genom att utvinna naturtillgångar men även bruka dess jord och ägna sig åt jakt och fiske – så har svenskt kulturliv präglats av detta. Midsommaraftonen har varit ett sätt som vi historiskt har firat de årstidsskiftningar vi varit så beroende av.

Svenskarna kategoriseras som ett hårt arbetande folk, åtminstone historiskt sett. Efter industrialiseringen och därefter datoriseringen så har förutsättningarna förändrats även för den svenska befolkningen. Bevarandet av våra seder och traditioner har dock präglat svenskt kulturliv även i nutid. Vad som hotar dessa traditioner är konsumtionen. Det är dock en utveckling som äger rum i hela världen. Traditionerna får stå tillbaka för köphysteri och förlorar i betydelse i processen.

Kulturminnesmärken

För att få en förståelse för vad som utgör svensk kultur kan man besöka våra svenska kulturminnesmärken. Röda hus med vita knutar, timmerhus, äng och skog, fjäll och frisk luft. Utöver detta har vi all den konst som skapats, den musik som skrivits, litteraturskatter och folkmusik – allt sådant påminner oss om vårt ursprung och vad som utgör den svenska folksjälen och svenskt kulturliv. Vi har mycket svensk kultur att vara stolta över.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *