Hur ser våra svenska värderingar ut?

Hur ser våra svenska värderingar ut?

Vilka värderingar är det egentligen som präglar Sverige? Det var kanske lättare att svara på förr i tiden. Då hade de flesta svarat att Sverige är byggt på kristna värderingar. Idag, ungefär ett halvt sekel senare, är svaret inte lika självklart. Nu kan du möta många olika värderingar i det svenska samhället, allt beroende på var du befinner dig i landet och vilka du umgås med eller frågar.

Några grundläggande värderingar

Många menar att det inte finns några direkt svenska värderingar. Men det finns trots allt en del grundläggande värderingar som präglar vårt samhälle idag, så som till exempel jämställdhet, såväl mellan män och kvinnor som mellan fattig och rik. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i det öppna samhälle vi gemensamt strävar efter, och som är till för alla. Religion, kultur och socioekonomisk status ska – i teorin – inte prägla dina grundläggande rättigheter.

I takt med att Sverige, tillsammans med många andra länder de senaste åren, tagit emot en stor andel internationella flyktingar och migranter, har somliga kommit att ifrågasätta om eventuella kulturkrockar kan uppstå och vad dessa i så fall kan tänkas innebära. Svaret på dessa frågor beror emellertid på vem du frågar, vissa anser att svenska värderingar kan leva i symbios med andra kulturers, medan andra hävdar motsatsen.

Demokrati

Demokrati är en värdering som kan sägas vara grundläggande. Det har präglat Sverige i många år och det är även ur den som våra tankar om allas lika värde och att alla har samma rättigheter kommer från. Svenskar röstar oftast om det mesta och det är majoriteten som vinner. Helt i demokratisk anda. Men hur ställer det sig till att ha ett kungahus som inte är folkvalt?

Det är egentligen mer en tradition och där det kan finnas skilda åsikter. Det är en tydlig tradition, den konstitutionella monarkin, den har varit med oss i många år. Precis som med många andra traditioner är de fast rotade i samhället även om det med kungahuset kanske inte alltid helt lätt att förstå hur ett land som bygger på demokrati, allas lika värde och rättigheter kan ha monarkiska inslag i sin samhällsstruktur.

Traditioner

Givetvis finns det också andra typer av traditioner, sådana som kanske inte är lika djupt rotat i en samhällspolitisk kontext utan mer av andra kulturella skäl. Vi firar jul, påsk och midsommar, traditioner som alla på ett eller annat sätt har en förankring i Sveriges kristna arv. Det till trots att svenskar i det stora hela har en värdering där just religion i sig inte är så viktigt.

Dessa traditioner präglas dock inte i lika stor utsträckning som i många andra länder av kristna inslag i själva firandet. Samtliga traditioner präglas av mat, dryck och familjesammankomster. Till exempel på julen dricks ofta snaps och öl, det äts skinka, köttbullar, prinskorvar, sill och gröt. Skulle du fira jul i ett annat kristet land skulle du förmodligen stöta på annan typ av mat och andra ritualer kring firandet.

Jante-lagen och lagom

Frågan är om det är en värdering men finns det något som de flesta svenskar ställer sig bakom är det ordet lagom. Men det är även något som har ändrats med tiden. Förr skulle allt vara lagom, ingen skulle hävda sig eller anse sig bättre än någon annan. Idag har det svängt en hel del och det ses inte längre ner på någon som försöker att bli bäst inom något.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *