Svensk litteratur och kultur

Svensk litteratur och kultur

Den första svenska litteraturen

Svensk litteratur har rötter som sträcker sig tillbaka till vikingatiden. De gamla runstenarna kan klassas som svensk litteratur, då vi i Sverige alltid har velat pränta ned historier om det vi upplevt. På Rökstenen finns en lång inskrift och den kallas för den svenska litteraturhistoriens början.

På medeltiden var det främst lagar som skrevs ned och de var ofta dramatiskt framförda, de har därmed ett kulturhistoriskt värde. Mycket litteratur från den tiden var även religiös och det finns inte mycket som är bevarat. Bibeln på svenska kom för första gången på 1500-talet, vilket haft stor betydelse för svensk kultur. På 1800-talet kom romantiken och därmed fick romanen sitt genombrott. Även sekelskiftespoesi har haft betydelse för svensk litteratur.

Det tidiga 1900-talets litteratur

På 1910-talet var det främst borgerlig realism som präglade litteraturen, men även kvinnofrågor lyftes fram. Det är någonting som har spelat stor roll för den svenska kulturen i form av värderingar. Modernismen spelade även en stor roll för den svenska litteraturen på 1900-talet, speciellt inom lyriken. Arbetarlitteratur blev mycket populär under 1900-talet och mycket litteratur handlade om de lägre samhällsklasserna. Många självbiografier av just arbetare kom också ut. Dock fanns det även borgerlig litteratur om bland annat samhällets kriser. När det kommer till fyrtiotalismens litteratur fanns det mycket poesi och kriget speglade så klart litteraturen under den här tiden. Modernismen ändrade också sitt uttryck under den här perioden.

1950-tal till nutid

Litteraturen har många gånger följt historien och utvecklats i takt med den svenska kulturen. Den har även hjälpt till att forma de värderingar som vi svenskar har idag. På 1960- och 1970-talen blev litteraturen mer politisk och även i samhället. Även reseskildringar blev vanligare inom litteraturen, då resor blev mer vanligt bland allmänbefolkningen. Till och med immigrantförfattare poppade upp med litteratur på svenska. Svensk barn- och ungdomslitteratur har utvecklats mycket genom åren och det finns flera kända, svenska barnboksförfattare. Elsa Beskow, Selma Lagerlöf och inte minst Astrid Lindgren är framgångsrika, svenska barnboksförfattare. Litteraturen har varit, och är fortfarande viktig, för Sveriges kultur och dess utveckling och fler och fler läser i dagsläget.

Viktiga svenska författare

Det finns många viktiga svenska författare som spelat stora roller inom svensk litteratur och kultur. Barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren är en av Sveriges mest kända författare och har gjort sig ett namn i hela världen med sagokaraktärer som bland annat Pippi Långstrump. Per Anders Fogelströms bokserie om Stockholm är en mycket populär bokserie som handlar om en arbetare och hans familjs liv under Stockholms utveckling. August Strindberg var en mycket framgångsrik författare på 1800-talet och hans böcker läses än idag av många. Det finns ett onämnbart antal svenska författare som har gjort ett stort avtryck inom svensk litteratur och även i övriga världen. Vi kan vara stolta över vår litteraturhistoria.

Sammanfattning

Den svenska litteraturen fick sin början redan på runskriftens tid och har sedan dess hjälpt till att skildra Sverige och landets utveckling samt haft inverkan på den svenska kulturen. Många författare har hjälpt till att forma de värderingar vi har i Sverige idag, då deras ord har varit viktiga för svenskarna. Förr i tiden var det inte lika många som läste som idag, då läskunnigheten inte var lika stor och böcker kostade ganska mycket pengar. Sverige har många stora författare som har hjälpt till att skildra den svenska historien och kulturen och vi kan vara stolta över vårt litteraturhistoriska arv. Svensk litteratur fortsätter framåt och skildrar än idag svenskarnas liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *