Dokument och publikationer

Dokument om projektet Cultural planning laboratory

Dokument om metoden cultural planning

  • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut boken "Att fånga platsens själ — Handbok om cultural planning". Du kan beställa boken.
     

Seminarier och föreläsningar

Övrigt