Cultural planning i Norge

Norsk kulturforum är en landsomfattande organisation för att främja kulturlivets betydelse i samhällsutvecklingen. De har nu börjat arbeta med cultural planning i ett pilotprojekt i Sogn og Fjordane fylkeskommun (landsting). De har även gjort ett studiebesök i Storbritannien med fem kommuner för att studera metoden.

Läs mer om cultural planning i Norge.