Ale

Beskrivning

I Ale bor över 27 000 människor på en yta av 318,3 kvadratkilometer. Ale består av åtta tätorter och vidsträckt landsbygd som du når snabbt och smidigt via E45. Kommunen har ett gynnsamma läget längs Göta älv, närhet till Sveriges andra stad, fantastisk natur, och ett varierat boende. 

Fornlämningar visar att människor i alla tider valt Ale för boende och handel. Det har gjorts fynd av stenyxor, skrapor och pilspetsar från boplatslämningar, daterade till 7000-5000 f Kr. Det gynnsamma läget längs älven och de vackra och omväxlande omgivningarna gör det lätt att förstå varför Ale varit, och alltjämt är, ett attraktivt val. 

Ale har över 200 föreningar, från stora idrottsföreningar med många hundra medlemmar till minsta specialförening med något tiotal aktiva entusiaster.  Det finns två industrimuseer, en vikingagård, flera hembygdsföreningar, många idrottsanläggningar, inbjudande friluftsområden och orörda skogsområden.

Kontaktperson

Ragnhild Kappelmark, kultursamordnare
0303-330939, 0704-320939
ragnhild.kappelmark@ale.se

Michael Svensson, kulturchef
0303-330633, 0704-320633
michael.svensson@ale.se