Borås

Beskrivning

Borås balanserar mellan småstad och storstad. Stor nog att rymma ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Liten nog att ha allt inom bekvämt avstånd.

Borås ligger i en folktät region i Västsverige. 1,5 miljoner människor bor inom 10 mils radie. Med över 100 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

Välkommen till Mötesplats Norrby!

Cultural planning, Norrby

Norrby är en mångkulturell stadsdel i centrala Borås.

1 september 2010 invigdes Mötesplats Norrby, en mötesplats för alla boende på Norrby med bibliotek, samhällsrådgivning, kultur och café.

Mötesplatsen är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Väster och det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder.

Genom att arbeta med Cultural planning i Norrby vill vi förstärka och vidareutveckla det som också är Mötesplatsens syfte; att öka den individuella livskvaliteten och ge ökad möjlighet till engagemang i samhället. Målet är att det skapas nya verksamheter och träffpunkter i stadsdelen och att Norrby blir en attraktiv stadsdel att leva och bo i.

Rapport om arbetet 2011-2013.

Kontaktperson

Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen
Projektledare Norrby
britt-inger.lindqvist@boras.se

033-35 76 18

Mer information