Tanum

Foto: Nina Hagen

Beskrivning

Tanum är beläget i norra Bohuslän och har ca 12 200 invånare. Vi har en mångfald naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar. Böljande hav, lummig skog och kala klippor. Inte bara Evert Taube har funnit inspiration i den Bohusländska naturen.

Kultur och fritidslivet i Tanums kommun präglas på många sätt av sitt varierande landskap. Inte minst fungerar det som inspiration för ett myllrande kulturliv, där ovanligt många konstnärer lever och verkar. Tanum är den tredje konstnärstätaste kommunen i landet. Tanums unika hällristningar med en plats på Världsarvslistan, bidrar också till att stärka vår kulturella profil. Dessutom inbjuder landskapet till en mängd fritidsaktiviteter såsom fiske, bad, jaktmöjligheter och fjälliknande naturupplevelser. 

Cultural planning i Tanum

Vi befinner oss för närvarande i informationsfasen. Hittills är engagemanget i Tanum att vi försöker informera alla, att vi har förhållningssättet att jobba med CP i vårt arbete, att bibliotekspersonal går kurser och politiker informeras och att Plan/bygg kommer att samarbeta med biblioteket i presentationen av arkitekttävlingen om Tanumshede centrum. På planavdelningen ser vi också att vi kan ha stor nytta av CP i arbetet med att ta fram en ny ÖP. Det är ju en metod som för in även de mjuka värdena i planeringen och samtidigt visar den på hur man kan nå ut till olika typer av brukare, t ex barn och unga, som kanske inte annars får sin röst hörd i planeringssammanhang, tex samrådsskedet.

Vi har också haft ett samarbete på gång med gymnasieskolan i Tanumshede. Tanken var att eleverna skulle få ta del av underlaget till arkitekttävlingen vi haft för Tanumshede centrum och att de själva skulle ta fram förslag och lösa uppgiften på sitt sätt. Elevernas förslag skulle då presenteras tillsammans med arkitektkontoren under plansamrådet för detaljplanering i Tanumshede. Vi vet fortfarande inte hur detta samarbete exakt kommer att se ut eller om det ens blir av, men vi tror att det skulle kunna vara ett spännande projekt helt i linje med cultural planning.

Kontaktpersoner

Eva Pettersson, Kultur- och fritidschef
Tel: 0525-182 32 

Camilla Mole Björk, Planeringsarkitekt
Tel: 0525-183 61

Mer information