Tibro

Beskrivning

Tibro är Sveriges möbelcentrum med en unik kompetens inom möbler, inredning och logistik.

Tibro är också en ort med stolta idrottstraditioner. Här finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och många duktiga idrottare. Härifrån kommer till exempel tennisspelaren Robin Söderling, några av Sveriges bästa konståkare, systrarna Joshi och Viktoria Helgesson och flera världsmästare i enduro.

Tibro är en kommun där det är nära till allt. Här är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna.

I Vision Tibro 2017 som arbetats fram i en bred samverkan mellan näringsliv, föreningar, enskilda och Tibro kommun anges färdriktningen på längre sikt. Visonen har brutits ner i två strategier, näringsliv och boende. I den förstnämnda är målet att gå från att vara Sveriges Möbelcentrum till att bli en mötesplats för världens inredare. Boendestrategin handlar om hur vi skall skapa det goda livet i Tibro.

Cultural planning i Tibro

Vi befinner oss för närvarande i informationsfasen och frösöker att förankra bland politiker, tjänstemän, företag, föreningar och enskilda. När vi anmälde vårt intresse att vara med i projeketet så angav vi följande ingångspunkter:

  • Få Tibroborna att känna stolthet för sin kommun och den tradition som ligger till grund för framtida utveckling. Stärka identiteten.
  •  Ta tillvara och stärka föreningars möjlighet till delaktighet och utveckling av Tibro.
  •  Grund för en kulturplan med utgångspunkt från idag med inriktning mot framtiden.

Under 2011 kommer kommunen att ta fram en gestaltningsplan för vissa delar av kommunen. I detta arbete kommer vi att använda cultural planning, som vi tror blir en viktigt faktor för att få med de kulturulla och mjuka värdena i planen. Vi hoppas att få med samhällsbyggnad, föreningar och enskilda samt företag i den fortsatta processen.

INREDIA

Om ett år räknar vi med att inviga vårt INREDIA-hus som innehåller ett besökscentrum, restaurang, utställning och en stor möteslokal. I framtagandet av konceptet för INREDIA har näringsliv och kommun samverkat och står gemensamt bakom satsningen. Besökscentrum InTibro skall var en ingång in till Tibro oavsett vilket ändamål som besökaren har. Restaurangen serverar såväl dagens rätt som ala carte med råvaror som odlats i närområdet. Utställningen där 15 företag tillsammans med kommunen speglar nutid, dåtid och ramtid när det gäller inredning, möbler och design INREDIA är en mötesplats som både lockar, inspirerar och ger en förståelse till vårt kulturarv.

Kontaktperson

Pelle Ekholm, kultur- och fritidschef
0504-182 52, 070 - 668 8252
pelle.ekholm@tibro.se

Mer information