Västarvet

Västarvet är en regional förvaltning för kultur- och naturarv. Västarvet gör vårt kulturarv synligt så att vi kan lära av historien och få perspektiv på vår samtid. Västarvet bidrar till det goda livet i Västra Götalandsregionen genom att arbeta med näringslivsutveckling, folkhälsa, miljö och andra mål som regionledningen ställt upp.

Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen som finansieras genom uppdrag främst från regionen, Statens Kulturråd och kommuner i regionen. Västarvet bedriver också uppdragsverksamhet på kommersiella grunder inom arkeologi, bebyggelsevård och konservering.

Västarvet bedriver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Vitlycke museum, Byggnadsvård Nääs, Västergötlands museum, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Studio Västsvensk Konservering och Forsviks Industriminnen.
 
Västarvet omsätter ca 200 mkr/år och har ca 250 anställda beroende på säsong.

För vidare information om Västarvets olika verksamheter och aktiviteter besök oss på: vastarvet.se 

Kontaktpersoner:
 

Anita Larsson Modin, Museichef (tjl), Vitlycke museum, processledare för regionalt utvecklingsarbete, Bohusläns museum, 0522-65 65 68, 0705-95 08 04 anita.larsson-modin@vgregion.se

Torbjörn Lindström, Enhetschef, Slöjd i Väst / Västarvet 033-17 49 11, 0706-62 68 06 torbjorn.lindstrom@vgregion.se